សកម្មភាពក្រុមការងារមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តរតនគិរី ចុះធ្វើការកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ត្រពាំងក្រហម

28814

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ត្រពាំងក្រហម មានទីតាំងស្ថិតក្នុងឃុំត្រពាំងក្រហម ស្រុកកូនមុំ ខេត្តរតនគិរី ។ ប្រព័ន្ធនេះ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលប្រមាណ ១៦៧ ហិកតា ។

The activity of officers from Ratanakiri’s department of water resources and meteorology improved and maintained the Tropaeng Krohorm irrigation system .

Tropaeng Krohorm irrigation system located at Tropaek Krohorm commune , Kon Mom district, Ratanakiri province. This system is capable of irrigating over 167 hectares of agriculture lands.

 28816

 28815

 28817

 28811

 28810

 28812

 28813

 28809

 28808

 28807

 28803

 28805

 28804