ពិធីសំណេះសំណាល​ និងចុះសាកសួរសុខទុក្ខរបស់អង្គភាពសម្ព័ន្ធមេត្រី

33541

ខេត្តបាត់ដំបង, ថ្ងៃអាទិត្យ ទី ២២​ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ពិធីសំណេះសំណាល​ និងចុះសាកសួរសុខទុក្ខរបស់អង្គភាពសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ​ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ​ ជាមួយនាយទាហាន​ នាយទាហានរង​ និងពលទាហាន​ គ្រួសារកងទ័ព​ និងបើកវគ្គហ្វឹកហ្វឺនបំប៉នការងារសេនាធិការ​ បំប៉នបច្ចេកទេសជុំនាញរថក្រោះកងទ័ពជើងគោក។

 33542

 33540

 33539

 33538

 33543

 33544