ពីធីសម្ពោធសាលាធម្មសភា និងសមិទ្ធផលនានា នៅក្នុងវត្តភ្នំឆ្មារ


ខេត្តកំពត, ថ្ងៃអង្គារ ទី ១៥ ឧសភា ២០១៨ ចូលរួមអបអសាទរជាមួយលោកតា លោកយាយ អ៊ុំពូមីង បងប្អូន ក្មួយៗ ក្នុងពីធីសម្ពោធសាលាធម្មសភា និងសមិទ្ធផលនានា នៅក្នុងវត្តភ្នំឆ្មារ ឃុំម្រោម ស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត។