ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង និង ឯកឧត្តម ITO Mimpei តំណាងអង្គការ Jica បានចុះហត្ថលេខាលើកំណត់ហេតុ ពិភាក្សាការសិក្សាមូលដ្ឋានគម្រោងអភិវឌ្ឍន៏ប្រព័ន្ធប្រឡាយលូទឹកកក្វក់


នៅរសៀលថ្ងៃទី២៥ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៨នេះ ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ និង ឯកឧត្តម ITO Mimpei តំណាងអង្គការ Jica បានចុះហត្ថលេខាលើកំណត់ហេតុ ពិភាក្សាការសិក្សាមូលដ្ឋានគម្រោង អភិវឌ្ឍន៏ប្រព័ន្ធប្រឡាយលូទឹកកក្វក់ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ។
ក្នុងគម្រោងនេះ ក៏នឹងសិក្សាគម្រោងសាងសង់រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្ មចម្រោះទឹកកខ្វក់នៅតំបន់ជើងឯក ដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់ប្រទេសជប៉ុនផងដែរ ។