សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹក អូរស្វាយ


សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹក អូរស្វាយ មានទីតាំងស្ថិតក្នុងឃុំស្រអែម ស្រុកជាំក្សាន្ត ខេត្តព្រះវិហារ ។

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹក អូរស្វាយ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ៥២០ ហិកតា ស្រូវប្រាំង ២០ ហិកតា និងដំណាំរួមផ្សំ ១០ ហិកតា ។