ឯកឧត្តម គួច ចំរើន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែង មន្ត្រីគ្រប់គ្រង ក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា ខេត្តកកំពង់ចាម


នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម គួច ចំរើន អភិបាល នៃគណៈអភិបាល ខេត្ត ប្រកាសចូលកាន់តំណែង មន្ត្រីគ្រប់គ្រង ក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា ខេត្តកកំពង់ចាម នៅមន្ទីរអប់រំ យុវជននិងកីឡាខេត្តកំពង់ចាម។