កំពុងធ្វើការជួសជុលជាបន្ទាន់ កន្លែងស្លាយដីភ្នំរអឹល


កំពុងធ្វើការជួសជុលជាបន្ទាន់ កន្លែងស្លាយដីភ្នំរអឹលបណ្តាលអោយពើងផ្លូវបេតុងប្រេះរហែកប៉ោងឡើងលើផុតពីកំរាលកៅស៊ូ AC កំពស់ ០,៥ម ត្រង់កន្លែងខ្ពស់ជាងគេ លើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៤ត្រង់ គម ១០៤ ដើម្បីកុំអោយរំខានចរាចរដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវ ។