ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញចូលជួបសម្តែងការគួរសមជាមួយឯកឧត្តម លី សៀន ឡុង នាយករដ្ឋមន្រ្តីសិង្ហបុរី


នៅរសៀលថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញចូលជួបសម្តែងការគួរសមជាមួយឯកឧត្តម លី សៀន ឡុង នាយករដ្ឋមន្រ្តីសិង្ហបុរី ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់សិង្ហបុរី នៅថ្ងៃទី ២៩-៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។