សវនាការជាមួយក្លិបអង្គរថៃហ្គ័រ


ភ្នំពេញ ៖ ក្នុងនាមក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ឯកឧត្ដម ស សុខា រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងក្រុមការងារ បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយតំណាងក្លិបអង្គរថៃហ្គ័រ ដោយផ្ដោតលើគម្រោងជួសជុលទីលានបាល់ទាត់នៅខេត្តសៀមរាប។ ( ថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ )