រូបភាពនៃការទទួលស្វាគមន៍របស់បងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរនៅទ្វីបអឺរ៉ុបចំពោះការអញ្ជើញទៅដល់របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅទីក្រុងប្រុចសែល ប្រទេសប៊ែលហ្សិក