នាយឧត្តមសេនីយ៍ អ៉ី ឈាន បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យវិមាន ឈ្នះ ឈ្នះ


ព្រឹកថៃ្ងទី២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៨
នាយឧត្តមសេនីយ៍ អ៉ី ឈាន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិ បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យវិមាន ឈ្នះ ឈ្នះ
ដើម្បីជាសក្ខីភាព សម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយ សិក្សា និងស្វែងយល់ពីការរំដោះ និងកសាងជាតិ របស់វិរបុរសស្នេហាជាតិ ដែលបានការពារ និងកសាងជាតិទាំងគ្រប់ដំណាក់កាល ដោយបានយកអាយុជីវិតជាដើមទុន ក្នុងការរំដោះ ការពារ និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ។