គ្រួសារយុទ្ធជន​ និងអតីតយុទ្ធជនពលីជីវិត​ចំនួន​ ២០គ្រួសារ​ រស់នៅខេត្តព្រះវិហារ​ រីករាយដោយទទួលប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចគ្មានការប្រាក់ ពី​កាកបាទក្រហមកម្ពុជា