លោកជំទាវ ឡោក ខេង ចូល​រួម​ប្រជុំ​កិច្ច​ប្រជុំ​សមាជិក​សភា​ស្រ្តី​នៃ​វេទិកា​សភា​អាស៊ី​ប៉ាស៊ីហ្វិក​​ លើកទី​២៧


រសៀល​ថ្ងៃទី​២៦ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៨ លោកជំទាវ ឡោក ខេង ប្រធានគណៈ​ប្រតិភូ​កម្ពុជា​ ចូល​រួម​ប្រជុំ​កិច្ច​ប្រជុំ​សមាជិក​សភា​ស្រ្តី​នៃ​វេទិកា​សភា​អាស៊ី​ប៉ាស៊ីហ្វិក​​ លើកទី​២៧ បាន​ដឹក​នាំ​កិច្ច​ប្រជុំ​​ក្រុមការងារ​ខ្លឹមសារ​ សេចក្តី​ព្រាង​សេចក្តី​សម្រេច​រួម​នៃ​កិច្ច​ប្រជុំ​ក្រុម​​​សមាជិក​សភា​ស្រ្តី​ ដែល​កម្ពុជា​នឹង​ត្រូវ​ធ្វើ​ជា​ប្រធាន​ដឹកនាំ​។​

លោកជំទាវ បាន​ថ្លែងអំណរ​គុណ​ដល់​​លោក​ជំទាវ​ជា​​គណៈ​ប្រតិភូ​ លោក​ជំទាវ​ ឯក​ឧត្តម​ លោក​ លោកស្រី​ នាង​ កញ្ញា តំណាង​រាជរដ្ឋាភិបាល អគ្គលេខាធិការ​ដ្ឋាន​រដ្ឋ​សភា ក្រុមការងារ​ស្រ្តី វិទ្យាស្ថាន​សភា​កម្ពុជា​ ដែល​បាន​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង ស្រាវជ្រាវ​ប្រធានបទ​ពិភាក្សា និង​ចូល​រួម​ក្នុង​ការ​តាក់​តែង​សេចក្តី​ព្រាង​សេចក្តី​សម្រេចរួម​ ដ៏​មាន​អត្ថន័យ​ ខ្លឹម​សារ និង​សារៈ​សំខាន់​ ជា​មុខ​មាត់​របស់​រដ្ឋ​សភា​នៃ​ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ដែល​ជា​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ និង​ជា​ប្រធាន​អង្គ​ប្រជុំ​នៃ​វេទិកា​សភាអាស៊ី ប៉ាស៊ីហ្វិក​លើក​ទី​២៧​។