អភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងការបើកកម្មវិធី “លទ្ធផលផលិតក្នុងស្រុកសរុប (GDP) ឆ្នាំ២០១៧ និងប្រកាសគណៈកម្មាធិការជំរឿនទូទៅប្រជាជនខេត្តត្បូងឃ្មុំ


ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ជាម ច័ន្ទសោភ័ណ អភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងការបើកកម្មវិធី “លទ្ធផលផលិតក្នុងស្រុកសរុប (GDP) ឆ្នាំ២០១៧ និងប្រកាសគណៈកម្មាធិការជំរឿនទូទៅប្រជាជនខេត្តត្បូងឃ្មុំ ក្រុង/ស្រុក ឃុំ/សង្កាត់ ឆ្នាំ២០១៩”

ថ្ងៃពុធ ទី០៥ ឆ្នាំ២០១៨ សាលប្រជុំសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំ។