សកម្មភាពក្រុមការងាររបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តព្រៃវែង នាំយកគ្រឿងចក្រចុះស្តារយកចេញនូវកញ្ឆែត ស្មៅ


សកម្មភាពក្រុមការងាររបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តព្រៃវែង នាំយកគ្រឿងចក្រចុះស្តារយកចេញនូវកញ្ឆែត ស្មៅ និងពពួកវារីរុក្ខជាតិមួយចំនួនទៀត ដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះរំហូរទឹកនៅតាមដងប្រឡាយមេទួលស្គារ ស្ថិតក្នុងឃុំតាកោរ ស្រុកពោធិរៀង ដែលមានប្រវែងជាង ៥.០០០ ម ។