រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងស្ថាបនាផ្លូវបេតុងអារមេ ផ្លូវលេខ ១៩៦២ សង្កាត់គោករកា


បន្ទាប់ពីបានដាក់បណ្តាញលូសងខាងរួច រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងស្ថាបនាផ្លូវបេតុងអារមេ ផ្លូវលេខ ១៩៦២ សង្កាត់គោករកា ចាប់ពីមហាវិថី ឈ្នះ ឈ្នះ ឬផ្លូវកប់ស្រូវ ដល់វត្តជុំ ប្រវែង ២២០០ម ទទឹង ១០ម កម្រាស់ ២០សម។