ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំង ប្រចាំកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីរំលឹកខួបលើកទី២៥ឆ្នាំ នៃការចុះហត្ថលេខា លើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព ទីក្រុងប៉ារីស ២៣តុលា


ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងឯកឧត្តម Jean-Claude Poimboeuf ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំង ប្រចាំកម្ពុជាអញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីរំលឹកខួបលើកទី២៥ឆ្នាំ នៃការចុះហត្ថលេខា លើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស ២៣តុលា នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦នៅភ្នំពេញ។

295

296

297

298

299