សុន្ទរកថារបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា និងជាប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងពិធីរំលឹកខួប៤០ឆ្នាំ នៃទិវាជ័យជម្នះ ៧ មករា


សុន្ទរកថារបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា និងជាប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងពិធីរំលឹកខួប៤០ឆ្នាំ នៃទិវាជ័យជម្នះ ៧ មករា