ឯកឧត្តម រុន តូ បានចុះពិនិត្យ និងតាមដានការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវប្រាំង របស់បងប្អូនប្រជាកសិករទូទាំងខេត្តប៉ៃលិន


នៅថ្ងៃអង្គារ ១០ កើត ខែបុស្សឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស.២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៩ ឯកឧត្តម រុន តូ អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម លោក ប៊ុល ដែលលី អគ្គនាយករងកិច្ចការបច្ចេកទេស ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម សហការជាមួយមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តប៉ៃលិន ចុះពិនិត្យ និងតាមដានការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវប្រាំង របស់បងប្អូនប្រជាកសិករទូទាំងខេត្តប៉ៃលិន ។ តាមការពិនិត្យជាក់ស្តែងឃើញថា៖
– ផែនការបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវប្រាំងឆ្នាំ២០១៨-២០១៩ ទូទាំងខេត្តមានចំនួន ៨៣០ ហត ។
– ដាំដុះរួចបានចំនួន ២៣៥ ហត ស្មើនឹង ២៨,៣១% នៃផែនការ ។
– ដីបានភ្ជួររួចចំនួន ៥០០ ហត រៀបចំដាំដុះ ។
– ច្រូតកាត់រួចបានចំនួន ៥៥ ហត ទិន្នផលមធ្យម ៣,៨ ត/ហត ។