ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្រ្តី ខៀវ កាញារីទ្ធ និងលោកជំទាវអញ្ជើញទស្សនា ពិព័រណ៍កុមារនិងគ្រួសារប្រចាំឆ្នាំ២០១៩


ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្រ្តី ខៀវ កាញារីទ្ធ និងលោកជំទាវអញ្ជើញទស្សនា ពិព័រណ៍កុមារនិងគ្រួសារប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ លើកទី៦ ដែលមានការចូលរួមពីក្រុមហ៊ុនក្នុងនិងក្រៅស្រុក តាំងបង្ហាញនូវផលិតផល និងសេវាកម្មថ្មីៗរបស់ខ្លួនដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយកុមារនិងគ្រួសារសរុបជាផលិតផលជាង ៥០០០ មុខ នៅថ្ងៃទី១៩ និង ២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ចាប់ពីម៉ោង ៨ព្រឹក ដល់ ៨ យប់ នៅអគារពិព័រណ៍កោះពេជ្រ។