ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្រ្តី ខៀវ កាញារីទ្ធ បើកកិច្ចប្រជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីជំនាញពាក់ពន្ធ័ របស់ក្រសួងព័ត៌មាន


ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្រ្តី ខៀវ កាញារីទ្ធ បើកកិច្ចប្រជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីជំនាញពាក់ពន្ធ័ របស់ក្រសួងព័ត៌មាន ដើម្បីត្រៀមរៀបចំ
កិច្ចប្រជុំកំពូលប្រពន្ធ័ផ្សព្វផ្សាយ អាស៊ី ឬ (AMS) លើកទី១៦ ដែលរៀបចំឡើង ដោយ វិទ្យាស្ថាន តំបន់អាស៊ី ប៉ាស៊ីហ្វិក ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ហៅកាត់ថា AIBD ហើយកម្ពុជា ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំ នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប នាខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ ( ព្រឹកថ្ងៃ ២២ មករា ២០១៩ )