លោកជំទាវ ដោក សុទ្ធា និងឯកឧត្តមសៀតគឹមលៀងបានរៀបចំវេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ នៅសាលាស្រុកទឹកផុស


នៅថ្ងៃទី៣១ តុលា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង អាណត្តិទី២ បានរៀបចំវេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ នៅសាលាស្រុកទឹកផុស ក្រោមអធិបតីភាពលោកជំទាវ ដោក សុទ្ធា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត និងឯកឧត្តមសៀតគឹមលៀងអភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដោយមានការចូលរួមពី ឯកឧត្តមលោកជំទាវសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តប្រធានអង្គភាពជុំវិញខេត្តនិងអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្នុងស្រុកទឹកផុស។

14938387_1320389378003178_199475891260350919_n

14925352_1320389501336499_8647755789640181422_n

14907057_1320389384669844_1784178982093386824_n

14581497_1320389458003170_3603512885106881517_n