អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌៖ ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិក មិនគោរពអធិបតេយ្យរដ្ឋឯករាជ្យកម្ពុជា និងមានចេតនាបំភ្លៃ និងបំភ័ន្តការអនុវត្តនីតិវិធីច្បាប់របស់តុលាការកម្ពុជាក្នុងសំណុំរឿង កឹម សុខា