អភិបាលខេត្តប៉ៃលិន រួមដំណើរដោយឯកឧត្តម ហុក សុផល ព្រមទាំងក្រុមការងារ បានអញ្ជើញចុះអន្តរាគមន៍ ជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបបញ្ហាខ្វះទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ


ប៉ៃលិន៖ ឯកឧត្តម ផាន់ ចាន់ធុល អភិបាលខេត្តប៉ៃលិន រួមដំណើរដោយឯកឧត្តម ហុក សុផល អភិបាលរងខេត្ត ព្រមទាំងក្រុមការងារ បានអញ្ជើញចុះអន្តរាគមន៍ ជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបបញ្ហាខ្វះទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ នៅភូមិស្រែអន្ទាក់ ឃុំសាលាក្រៅ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិនថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩