សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ អញ្ជើញឡើងអានរបាយការណ៍ ដែលជាសមិទ្ធផលការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្តាល លើកទី៣៩