ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្រ្តីរាជការ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃបណ្តាក្រសួង ស្ថាប័ននានា អញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ០៩ វិច្ឆិកា


ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្រ្តីរាជការ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃបណ្តាក្រសួង ស្ថាប័ននានា អញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ រំលឹកខួបលើកទី៦៣ ថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ០៩ វិច្ឆិកា ១៩៥៣-២០១៦ នៅវិមានឯករាជ្យ នារសៀលថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ រាជធានីភ្នំពេញ។

9-n-2

9-n-1

9-n-3

9-n-4