សារលិខិតអបអរសាទរ​ របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្មែរ​ ក្នុងឱកាសប្រារព្ធពិធី​ សប្ដាហ៍នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ មេគង្គ-ឡានឆាង​ ២០១៩