ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ បានអញ្ជើញចូលរួម សន្និសីទបណ្តាភាគីលើកទី២២ (CoP22) នៃអនុសញ្ញាក្របខណ្ឌសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ នៅទីក្រុងម៉ារ៉ាកេស


គណៈប្រតិភូកម្ពុជា ដែលមានសមាសភាពជាថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីជំនាញមកពីក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថាន និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព កំពុងមានវត្ដមាននៅក្នុងសន្និសីទបណ្តាភាគីលើកទី២២ (CoP22) នៃអនុសញ្ញាក្របខណ្ឌសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ(UNFCCC) ដែលបាន និងកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងម៉ារ៉ាកេស ប្រទេសម៉ារុក ចាប់ពីថ្ងៃទី៧ ដល់ ១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។ គោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់បណ្តាភាគីជាសមាជិកនៃអនុសញ្ញា UNFCCC គឺដើម្បីបន្តពង្រឹង និងបង្កើនការឆ្លើយតបជាសកលទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ តាមរយៈការពង្រឹងការប្តេជ្ញាចិត្ត ការបង្កើនការអនុវត្ត និងការផ្តល់ការគាំទ្រពីភាគីពាក់ព័ន្ធ។ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកានេះ ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្រ្តីប្រធានគណៈប្រតិភូ បានឡើងថ្លែងសុន្ទរកថា បញ្ជាក់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដោយបានគូសបញ្ជាក់ថា «កម្ពុជាបានបង្កើនការវិភាជន៍ថវិកាជាតិរបស់ខ្លួនសម្រាប់ចំណាយពាក់ព័ន្ធអាកាសធាតុជាប្រចាំ ហើយយើងកំពុងពិចារណារៀបចំវិធានការជាប្រព័ន្ធ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការវិនិយោគឆ្លាតខាងអាកាសធាតុ ដោយរួមបញ្ចូលទាំងការបង្កើតក្រមបរិស្ថាន ការបង្កើតកញ្ចប់ថវិកាសេវាអនាម័យបរិស្ថាន ការយកកម្រៃបន្ថែមលើសេវានៃការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាស ក៏ដូចជាការបញ្ឈប់ការកាប់ព្រៃឈើ ហើយទន្ទឹមនឹងនោះ បាននិងកំពុងរៀបចំអនុវត្តសាកល្បងគម្រោងបង់ថ្លៃសេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី គម្រោងរេដបូក និងគម្រោងការពារ និងអភិរក្សជីវៈចម្រុះជាច្រើនទៀត។ ឯកឧត្តម បានថ្លែងបញ្ជាក់ពីគោលជំហរកម្ពុជា ក្នុងការទាមទារឱ្យអន្ដរជាតិមានការប្តេជ្ញាចិត្តកាន់តែខ្លាំង និងមានយន្តការក្របខណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុច្បាស់លាស់ ហើយឯកឧត្តមបន្ថែមទៀតថា ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចាប់ផ្តើមអនុវត្តការប្តេជ្ញារបស់ខ្លួន ប៉ុន្តែឆន្ទៈទាំងនោះអាចនឹងសម្រេចទៅបាន ប្រសិនបើយើងទទួលបានការគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ និងទាន់ពេលវេលាពីដៃគូរបស់យើង។ ក្នុងនាមជាប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួច យើងត្រូវការការទទួលបានកាន់តែប្រសើរ និងទាន់ពេលវេលានូវហិរញ្ញវត្ថុអាកាសធាតុអន្តរជាតិ ការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា និងការគាំទ្រសម្រាប់កសាងសមត្ថភាពស្ថាប័ន និងធនធានមនុស្សពីបណ្តាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍។

15036277_1340755809299868_1217100465793441519_n

15027853_1340755802633202_4869042809295044819_n

15135903_1340756535966462_3608786658102638169_n

15094922_1340755812633201_6495141804400058815_n