ឯកឧត្តម សុខ ឥសាន៖ លោក សម រង្ស៊ី កំពុងនិយាយក្នុងក្តីស្រមៃ ក្នុងសារ៧ចំនុចរបស់ លោក


ឯកឧត្កម សុខ ឥសាន អ្នកនាំពាក្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានប្រតិកម្មតបវិញថា “ខ្ញុំយល់ថា ដូចជាមិនចាប់អារម្មទេក្នុងសារនេះ។
ឯកឧត្តម បានបន្តថា គាត់និយាយក្នុងក្តីស្រមើស្រមៃ ខ្ញុំវាយតម្លៃទៅគាត់ហ្នឹង ឡើងដល់ចំនុចកំពូលឆ្នាំ២០១៣ហ្នឹង ហើយក្រោយ២០១៣ គាត់ភូតភរ កុហកអ្នកគាំទ្រគាត់ ពីតំណាក់កាលមួយទៅតំណាក់កាលមួយ ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ វាអត់បានការអី។ អញ្ចឹងទេ អ្នកគាំទ្របាត់ជំនឿជឿជាក់ពីអ្នកគាំទ្រគាត់ពីមុនមក។ អញ្ចឹងទេរឿងអីគាត់ទៅឈ្នះឆ្នាំ២០១៣ វាឡើងដល់កំពូលហើយ ប៉ុន្តែឆ្នាំ២០១៨ហ្នឹង វាជាងចុះមកជាងពាក់កណ្តាលទៅវិញហើយ មិនអាចទៅឈ្នះកើត»។