ឯកឧត្តម ថង សាវុន បានអញ្ជេីញចុះពិនិត្យស្ថានភាពនិងផ្តល់ទឹកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលកំពង់ខ្វះខាតទឹកប្រេីប្រាស់


រសៀលថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តម ថង សាវុន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តរតនគិរី បានអញ្ជេីញចុះពិនិត្យស្ថានភាពនិងផ្តល់ទឹកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលកំពង់ខ្វះខាតទឹកប្រេីប្រាស់នៅភូមិសាម៉ល ឃំុសេុីង ស្រុកបរកែវ ខេត្តរតនគីរី។