ឯកឧត្តម ផាន់ ចាន់ធុល បានអនុញាតឱ្យប្រតិភូ ខេត្តសានស៊ី ប្រទេសចិន ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាគ្សាការងារ


ប៉ៃលិន៖ ថ្ងៃទិ១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តម ផាន់ ចាន់ធុល អភិបាលខេត្តប៉ៃលិន បានអនុញាតឱ្យប្រតិភូ ខេត្តសានស៊ី ប្រទេសចិន ដែលដឹកនាំដោយ លោក វិន ប៉ តំណាងការិយាល័យកិច្ចការបរទេសក្រុងលីងហ្វិន និងខេត្តសានស៊ី និងជាប្រធានសមាគមពាណិជ្ជកម្មខេត្តសានស៊ី ប្រចាំកម្ពុជា ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាគ្សាការងារ។