ឯកឧត្តម លាង មុនីរិទ្ធ បានអនុញ្ញាតឲ្យការិយាល័យស្រាវជ្រាវម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ASEAN +3 ចូលជួបពិភាក្សាអំពី ការអភិវឌ្ឍន៍ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជា


ឯកឧត្តម លាង មុនីរិទ្ធ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានអនុញ្ញាតឲ្យការិយាល័យស្រាវជ្រាវម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ASEAN +3 (AMRO) ចូលជួបពិភាក្សាអំពី ការអភិវឌ្ឍន៍ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជា ពាក់ពន្ធ័នឹងវិស័យសំណង់នាថ្ងៃចន្ទ ៣កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩នេះ នៅទៅស្តីការក្រសួង។