ឯកឧត្តម ហែម វណ្ណឌី បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងឥណទានសម្បទាន


ឯកឧត្តម ហែម វណ្ណឌី អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ តំណាងរាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងឥណទានសម្បទាន ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន ៦០ លានដុល្លារអាមេរិក ជាមួយតំណាងស្របច្បាប់ធនាគារ វិនិយោគអឺរ៉ុប (EIB) សម្រាប់ការអនុវត្ត “គម្រោងសាងសង់រោចក្រប្រព្រឹត្តិកម្មទឹកស្អាតបាក់ខែង” នាថ្ងៃទី ១៨ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩, នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់សហភាពអឺរ៉ុប នាទីក្រុងព្រុចសែល ប្រទេសបែលហ្ស៊ិក ។