ក្រសួងការងារសិក្សាបញ្ហាផ្តល់ប្រាក់សោធន៍ដល់កម្មករ


Retire 14 01 16 2 copy

     មន្ត្រី​ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ បាន​ថ្លែង​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​ថា ក្រុម​ជំនាញ​ជាតិ និង​អន្តរ​ជាតិ​កំពុង​សិក្សា​ការ​បង្កើត​លក្ខ​ខណ្ឌ​ការងារ​ខ្លះ ដើម្បី​ផ្តល់​ប្រាក់​សោធន៍​ចំពោះ​កម្មករ​ពេល​ចូល​និវត្តន៍ ។

     សូម​ជំរាប​ថា​ នេះ​គឺ​ជា​លើក​ដំបូង​ហើយ​ដែល​កម្ពុជា បាន​គិត​គូរ​អំពី​ការ​រៀប​ចំ​ប្រាក់​សោធន៍​ដល់​កម្មករ​នៅ​ពេល​ចូល​រ៉ឺត្រែត ។ មន្ត្រី​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ក្រសួង​ការងារ​ លោក ហេង សួរ បាន​បញ្ជាក់​អំពី​ការ​សិក្សា​រៀប​ចំ​គោល​ការណ៍​ផ្តល់​ប្រាក់​សោធន៍​ដល់​កម្មករ​នេះ ប្រាប់​បណ្តាញ​សារព័ត៌​មាន​នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៣ មករា ។ លោកបាន​ថ្លែង​ថា ក្រោយ​ការ​សិក្សា​រួច គេ​នឹង​ដាក់​គោល​ការណ៍​ថ្មី​រឿង​ប្រាក់​សោធន៍​នេះ ដើម្បី​ការ​អនុវត្ត​មុន​ដំណាច់​ឆ្នាំ ២០១៧ ។

     គួរកត់​សម្គាល់​ថា នៅ​តាម​បណ្តា​ប្រទេស​អភិវឌ្ឍន៍​នានា ការ​ផ្តល់​ប្រាក់​សោធន៍​ជូន​ដល់​កម្មករ​នៅ​ពេល​រ៉ឺត្រែត គេ​តែង​ពិនិត្យ​មើល​លើ​រយៈ​ពេល​បំរើ​ការងារ​ជាប់​លាប់​យូរ​ឆ្នាំ​របស់​កម្មករ ដែល​បំរើ​រោង​ចក្រ​ ឬ​សហ​គ្រាស ​ និង​ការ​តម្រូវ​បង់​វិភាគ​ទាន​ខ្លះ ដែល​គេ​នឹង​ដក​យក​ចេញ​ពី​ប្រាក់​ខែ​របស់​កម្មករ​ជា​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

     មិន​មាន​សេចក្តី​រាយ​ការណ៍​លំអិត អំពី​លក្ខ​ខណ្ឌ​នៃ​គោល​ការណ៍​ប្រាក់​សោធន៍ សម្រាប់​កម្មករ​កម្ពុជា​ពេល​ចូល​រ៉ឹត្រែត​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​មន្ត្រី​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ក្រសួង​ការងារ​បាន​បង្ហើប​ថា ការ​សិក្សា​លើ​ផ្តល់​ប្រាក់​សោធន៍​នេះ ក៏ក្រុម​ជំនាញ​នឹង​ពិនិត្យ​លើ​ការ​បង់​ពន្ធ​វិភាគ​ទាន​របស់​កម្មករ​ប្រចាំ​ខែ​… និង​រយៈ​ពេល​បំពេញ​ការងារ​របស់​កម្មករ​ដែល​អាច​ធ្វើ​ការ ១៧ ឬ ២០​ឆ្នាំ ផង​ដែរ ដើម្បី​ការ​អាច​ទទួល​ប្រាក់​រ៉ឺត្រែត​នោះ ។