ឯកឧត្តម ទេព ងន បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូសភាកម្ពុជា ចូលរួមពិធីបើកវេទិកាអន្តរជាតិ លើកទី២


មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក ទីក្រុងម៉ូស្គូ: នៅព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តម ទេព ងន អនុប្រធានទី២ ព្រឹទ្ធសភា បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូសភាកម្ពុជា ចូលរួមពិធីបើកវេទិកាអន្តរជាតិ លើកទី២ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធសភានិយម ដោយមានវត្តមានលោកជំទាវ Valentina Matvienko ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធ ឯកឧត្តម Vyacheslav Volodin ប្រធានសភាឌូមា និងឯកឧត្តម Sergey Lavrov រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសហព័នរុស្សី គណៈប្រតិមកពីបណ្តាប្រទេស ព្រមទាំងអ្នកជំនាញជាច្រើន។