គណៈកម្មការផ្សារ ព្រមទាំងសន្តិសុខទីរួមផ្សារចាស់ បាននាំកំលាំងជាប្រចាំ រៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់ និងអនាម័យតាមផ្លូវដែលស្ថិតនៅជុំវិញផ្សារ


គណៈកម្មការផ្សារ ព្រមទាំងសន្តិសុខទីរួមផ្សារចាស់ បាននាំកំលាំងជាប្រចាំ រៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់ និងអនាម័យតាមផ្លូវដែលស្ថិតនៅជុំវិញផ្សារ ធ្វើការអប់រំអ្នកលក់ដូរគ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់ការដាក់តាំងលក់លេីសគំនូសដែលបានកំណត់ ព្រមទាំងពុំបានវេចខ្ចប់សំរាមអោយបានត្រឹមត្រូវ​ បញ្ចេញសំរាមខុសម៉ោង និងបានណែនាំភ្នាក់ងារភាស៊ីស្លៀកឯកសណ្ឋាន និងមិនឱ្យយកតំលៃលើសពីសៀវភៅ បន្ទុក។