ស្នងការដ្ឋាន​នគរ បាល​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​ បានរៀបចំ​កិច្ច​ប្រជុំ​ស្តីពី​ កិច្ច​ប្រជុំ​ បូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ប្រចាំ​ខែ​មិថុនា​ លេីទិសដៅបន្ត​និង​ផ្សព្វផ្សាយ​សេចក្តី​ណែនាំ​លេខ​០១៩​សណន​របស់​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​


ខេត្តព្រះវិហារ៖ស្នងការដ្ឋាន​នគរ បាល​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​ បានរៀបចំ​កិច្ច​ប្រជុំ​ស្តីពី​ កិច្ច​ប្រជុំ​ បូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ប្រចាំ​ខែ​មិថុនា​ លេីទិសដៅបន្ត​និង​ផ្សព្វផ្សាយ​សេចក្តី​ណែនាំ​លេខ​០១៩​សណន​របស់​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​ស្តីពី​ការគ្រប់គ្រង​ប្រេីប្រាស់​ក្របខ័ណ្ឌ​មន្ត្រី​នគរបាល​ជាតិ​ គ្រប់គ្រង​ប្រេីប្រាស់​អាវុធ​ជាតិ​ផ្ទុះ​ និង​មធ្យោបាយ​ ក្រោម​អធិបតីភាព​លោក​ឧត្ដមសេនីយ៍​ទោ​ សួស​សុខដារ៉ា​ស្នងការ​នគរបាល​ខេត្ត​។