អង្គភាពព័ត៌មាន និងប្រតិកម្មរហ័សនៃទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហោះសារផ្លូវការមួយបង្ហាញពីជំហររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ប្រឆាំងនឹងការចុះផ្សាយរបស់ The Wall Street Journal


អង្គភាពព័ត៌មាន និងប្រតិកម្មរហ័សនៃទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហោះសារផ្លូវការមួយដែលបង្ហាញពីជំហររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការច្រានចោលនូវព័ត៌មានក្លែងក្លាយមួយដែលបានចេញដោយអង្គភាពព័ត៌មាន The Wall Street Journal ដែលចុះថា កម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាសម្ងាត់ជាមួយប្រទេសចិន ក្នុងការអនុញ្ញាតផ្ដាច់មុខអោយចិនដាក់មូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករាម នៅក្បែរក្រុងព្រះសីហនុ។

ក្នុងនោះដែរ សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានចាត់ទុកការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយចុងក្រោយនេះ «ជាចេតនាដ៏អាក្រក់មួយប្រឆាំងនឹងកម្ពុជា»។