ឯកឧត្តម សុខ ឥសាន៖ ករណីជំនួបជជែកពីការដោះលែងជនជាប់ចោទ គឺស្ថិតក្រោមនីតិវិធីតុលាការ ដូច្នេះគណបក្សទាំងពីរមិនអាចជជែកដើម្បីដោះលែងជនជាប់ចោទបានទេ


ឯកឧត្តម ​សុខ ឥ​សាន្ត អ្នកនាំពាក្យ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​បាន​មានប្រសាសន៍ថា លោក​មិន​ទាន់​ដឹងថា​នឹង​មាន​ជំនួប​រវាង​គណបក្ស​ទាំង​ពីរ​នៅ​ពេល​ណា​នោះទេ​។ តែ​សម្រាប់​លោក​មើលឃើញថា ករណី​សកម្មជន​ដែល​កំពុង​ជាប់​ឃុំ គឺ​ស្ថិត​ក្រោម​នីតិវិធី​របស់​តុលាការ ដូច្នេះ​គណបក្ស​ទាំង​ពីរ​មិន​អាច​ជជែក​គ្នា​ដើម្បី​ដោះ​លែង​ជនជាប់ចោទ​បាន​ទេ។