សម្ព័ន្ធជាតិនៃគ្រួសាររបស់ឈ្លើយសឹកនិងទាហានអាមេរិកបាត់ខ្លួនក្នុងសង្រ្គាម បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


សម្ព័ន្ធជាតិនៃគ្រួសាររបស់ឈ្លើយសឹកនិងទាហានអាមេរិកបាត់ខ្លួនក្នុងសង្រ្គាម បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលបានចាត់តាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ឲ្យដឹកនាំគណៈកម្មការកម្ពុជាសម្រាប់ការរុករកអដ្ឋិធាតុទាហានអាមេរិក។
———-
The United States’ National League of POW/MIA Families has expressed deep gratitude to Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, for naming senior Cambodian officials to lead Cambodia’s POW/MIA Committee.

  • ¼