ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានជួបជាមួយ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ​ប្រចាំកម្ពុជា


នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង ១០:៣០ ព្រឹក ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានជួបជាមួយឯកឧត្តម Oh Nak-young ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ​ប្រចាំកម្ពុជា នៅទីស្តីការក្រសួង ។
On 19 August 2019 at 10:30 a.m., H.E. Deputy Prime Minister PRAK Sokhonn met with H.E. Oh Nak-young, Ambassador of the Republic of Korea to Cambodia, at the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation.