ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញដល់ទីក្រុងឌីលី ប្រទេសទីម័រឡេស្តេ


នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញដល់ទីក្រុងឌីលី ប្រទេសទីម័រឡេស្តេ ដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី២០ នៃការធ្វើប្រជាមតិរបស់ប្រជាជនទីម័រឡេស្តេ (៣០ សីហា ១៩៩៩-៣០ សីហា ២០១៩) ។
On 29 August 2019, H.E. Deputy Prime Minister PRAK Sokhonn arrived at Dili of Timor Leste to attend the celebration marking the 20th Anniversary of the Popular Consultation of the Democratic Republic of Timor Leste (30 August 1999-30 August 2019).