វឌ្ឍនភាពនៃការងារអនុវត្តទប់ការពារច្រាំងទន្លេមេគង្គ


វឌ្ឍនភាពនៃការងារអនុវត្តទប់ការពារច្រាំងទន្លេមេគង្គបន្ទាន់ប្រវែង ៣០ម៉ែត្រ ដែលកំពុងបាក់ដល់ផ្លូវបេតុងនៅទីតាំងភូមិកំពុងឬស្សី ឃុំជីរោទិ៍ទី១ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ មកដល់ល្ងាចថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ នេះ សម្រេចបានដូចខាងក្រោម ៖
-បាញ់ខ្សាច់ក្រាលបាតក្រោមប្រវែង ៣០ម៉ែត្រ។
-រៀបបាវ Geotextile Bage ច្រកខ្សាច់បានចំនួន ១៥០បាវ (ខ្នាតបាវប្រវែង៨ម,១០ម និង១២ម) មានប្រវែង ៣០ម៉ែត្រមានកម្ពស់៤ជាន់។
-គិតជាភាគរយការងាររួមស្មើ៥០%។