អភិបាលស្រុកអូររាំងឪ បានរៀបចំស្តារប្រឡាយអមផ្លូវដើម្បីរំដោះជំនន់ទឹកភ្លៀង


ដោយបានការចង្អុលបង្ហាញពីលោក ងួន ប៊ុណ្ណាន អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកអូររាំងឪ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំអំពិលតាពក បានរៀបចំស្តារប្រឡាយអមផ្លូវដើម្បីរំដោះជំនន់ទឹកភ្លៀង ស្ថិតនៅភូមិស្វាយមីង ឃុំអំពិលតាពក ស្រុកអូររាំងឪ ដើម្បីកាត់បន្ថយការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ (០៧ តុលា ២០១៩)