សូមទស្សនាវីដេអូបទយកការណ៍ ស្តីពី ការបាត់បង់សន្តិភាពស្មើនឹងការដើរថយក្រោយ៥០ ឆ្នាំ


សូមទស្សនាវីដេអូបទយកការណ៍ ស្តីពី “ការបាត់បង់សន្តិភាពស្មើនឹងការដើរថយក្រោយ៥០ ឆ្នាំ”

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អង្គារ 8 តុលា 2019