សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងឯកឧត្តម Andrej Babis នាយករដ្ឋមន្រ្តីឆែក អញ្ជើញធ្វើជាសាក្សី នៃពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសំខាន់ៗចំនួនពីរ


Press Conference Between SPM and Prime Minister of Czech(14-10-2019)សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងឯកឧត្តម Andrej Babis នាយករដ្ឋមន្រ្តីឆែក អញ្ជើញធ្វើជាសាក្សី នៃពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសំខាន់ៗចំនួនពីរ និងអញ្ជើញធ្វើសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាស្តីពីលទ្ធផលនៃជំនួបកំពូលរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរនា។ ទីក្រុងប្រាក ប្រទេសឆែក, រសៀលថ្ងៃចន្ទ ទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Press Conference Between SPM and Prime Minister of Czech(14-10-2019)សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងឯកឧត្តម Andrej Babis នាយករដ្ឋមន្រ្តីឆែក អញ្ជើញធ្វើជាសាក្សី នៃពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសំខាន់ៗចំនួនពីរ និងអញ្ជើញធ្វើសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាស្តីពីលទ្ធផលនៃជំនួបកំពូលរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរនា។ ទីក្រុងប្រាក ប្រទេសឆែក, រសៀលថ្ងៃចន្ទ ទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អង្គារ 15 តុលា 2019