វិដេអូ​ ៖​ អតីតមេដឹកនាំ នៃអតីត CNRP ២រូប នៅស្រុកសំឡូត ប្រកាសចូលរួមជាមួយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ហើយអំពាវនាវឱ្យអតីតសកម្មជនទាំងអស់ ឈប់ចាញ់បោក សម រង្ស៉ី


វិដេអូ​ ៖​ អតីតមេដឹកនាំ នៃអតីត CNRP ២រូប នៅស្រុកសំឡូត ប្រកាសចូលរួមជាមួយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ហើយអំពាវនាវឱ្យអតីតសកម្មជនទាំងអស់ ឈប់ចាញ់បោក សម រង្ស៉ី !

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ពុធ 16 តុលា 2019