កិច្ចសម្ភាស៖ មេដឹកនាំយុវជន អតីត CNRP ប្រចាំខេត្តព្រៃវែង ប្រកាសមិនចូលរួមក្នុងផែនការរដ្ឋប្រហាររបស់ សម រង្ស៉ី ជាដាច់ខាត ព្រោះបង្កអស្ថិរភាពសង្គម


កិច្ចសម្ភាស៖ មេដឹកនាំយុវជន អតីត CNRP ប្រចាំខេត្តព្រៃវែង ប្រកាសមិនចូលរួមក្នុងផែនការរដ្ឋប្រហាររបស់ សម រង្ស៉ី ជាដាច់ខាត ព្រោះបង្កអស្ថិរភាពសង្គម

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ពុធ 16 តុលា 2019