ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី៖ បុគ្គលណាក៏ដោយ ឱ្យតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវតែគោរពច្បាប់កម្ពុជា មិនថាខ្មែរ ឬបរទេស


ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺ និងជាកូនប្រុសរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩នេះ បានលើកឡើងថា បុគ្គលណាក៏ដោយ ឱ្យតែរស់ ឬស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវតែគោរពច្បាប់កម្ពុជាជាធរមាន មិនថាជនជាតិខ្មែរ ឬបរទេសណាមួយនោះទេ។

ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះថា៖ «ក្នុងនាមជារដ្ឋអធិបតេយ្យ គ្មានហេតុផលណា មួយ ដែលកម្ពុជាត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេស ឬជនបរទេសណាមួយ រំលោភ មកលេីគោលការណ៍អធិបតេយ្យភាពនេះបានឡេីយ។ ការអន្តរាគមន៍ជាអន្តរជាតិណាមួយ អាចធ្វេីទៅបាន វៀរលែងតែមានការអនុញ្ញាត ឬការឯកភាពជាផ្លូវការពីរដ្ឋអធិបតេយ្យនោះ»។

តំណាងរាស្រ្តវ័យក្មេងរូបនេះ បានបញ្ជាក់បន្តថា៖ «ក្នុងន័យនេះ អំពេីទាំងឡាយដែលគ្មានការស្នេីសុំ ឬការឯកភាព ពីរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នៃរដ្ឋនោះ នឹងត្រូវបានចាត់ទុកជាការរំលោភបំពានដែលទាមទារឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីការពារអធិបតេយ្យនោះជាដាច់ខាត។ ដូចគ្នាផងដែរ មកដល់ទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បុគ្គលណាក៏ដោយត្រូវគោរពច្បាប់របស់កម្ពុជាក្នុងឋានៈជារដ្ឋអធិបតេយ្យ មិនចំពោះថា បុគ្គលនោះជាខ្មែរ ឬជនបរទេសនោះទេ»