អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល នឹងរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពី «បច្ចុប្បន្នភាព និងវឌ្ឍនភាព របស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន» នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមករា

ព្រឹកនេះ ខេត្តពោធិ៍សាត់នឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ នៃការសម្ពោធ និងប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការជារួម អង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ រាជធានីខេត្តទាំង២៥

រដ្ឋមន្ដ្រីសុខាភិបាល ជំរុញផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថ្មី ឱ្យសកលវិទ្យាល័យសុខាភិបាល ក្លាយជាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាជាតិឈានមុខគេនៅកម្ពុជា ក្នុងតំបន់ និងអន្ដរជាតិ